Dementie

Personen met dementie hebben recht om te zijn wie ze zijn.
Elke persoon is uniek met een eigen kwetsbaarheid en voorgeschiedenis. Iedereen heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen.
Dementie is een onomkeerbaar proces. Dementie is geen taboe maar een realiteit die bespreekbaar moet zijn.
Mensen met dementie zijn vaak kwetsbare mensen. Vaak voelen ze de aarde onder hun voeten als los zand aan.

Na vaststelling van de diagnose wordt er uitgezocht welke zorg op maat gegeven kan worden. Er wordt individuele kwaliteitsvolle zorg aangeboden, met de focus op het belevingsgerichte. Het welbevinden van de bewoner staat centraal.
Bij moeilijke situaties kan er beroep gedaan worden op deskundigen. Casussen worden door middel van ethische vraagstelling behandeld.

Mensen met dementie benaderen we op een evenwaardig en op een respectvolle volwassen manier. Er ontstaan ontmoetingen die op zich bijzonder en de moeite waard zijn voor alle betrokken partijen. Er is sprake van wederkerigheid.
De mens achter dementie is een betekenisvolle persoon. We zoeken in die zin naar hun wensen en behoeften. We houden rekening met de privacy en intimiteit. Ze moeten zich erkend en gewaardeerd voelen.

Medewerkers die zorg dragen voor alle aspecten hebben inzicht , zijn communicatief, creatief en doen aan zelfreflectie. Ze gaan een relatie aan op een presente manier. Ze bieden aan de personen met dementie enerzijds nabijheid, veiligheid en geborgenheid in een voor hen moeilijk te vatten wereld. Anderzijds wordt er blijvend beroep gedaan op de autonomie(van de persoon met dementie) om hun zelfwaarde gevoel zo hoog mogelijk te houden. Medewerkers krijgen ondersteuning en vorming.

De familie wordt als een volwaardige en betekenisvolle betrokken partner erkend. Er wordt correcte informatie verstrekt. Ze worden uitgenodigd om mee te helpen zorg dragen, ieder volgens zijn eigen mogelijkheden en met ondersteuning van de medewerkers. Er wordt in dialoog getreden met de familie.

Vrijwilligers in het huis worden goed geïnformeerd met betrekking tot het ziektebeeld ‘dementie’ en omgang met bewoners met dementie.

Er wordt samen gewerkt met externe organisaties.
Door het beter leren kennen en begrijpen van dementie is er een kans dat onze denkpatronen veranderen. Dit kan het beeld voor de buitenwereld helpen veranderen. Dit wordt uiteindelijk onze maatschappelijke bijdrage en boodschap.

Nieuws

HEET VAN DE NAALD

Woonzorgnetwerk Spirit is een feit!
Voor meer details, klik hier.

logo spirit final 2

 

kunst in huis

Iedereen van harte welkom om op ontdekking te gaan in en om het huis!

Partners in zorg

Kunstwerk Axel Fabry

Regina Coeli engageert zich op een actieve manier in verschil-
lende samenwerkingsverbanden.

Maandactiviteiten

 

zorgaanzet logo

Zorg aan zet! Ook jou mening telt!

 

VolgOnsOpFacebook

 

 

 

Op onze facebookpagina kunnen jullie al onze laatste nieuwtjes volgen.

Activiteiten, foto's, nieuws... Volg ons om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Regina Coeli.

 

 

Fotoboek

Geniet mee van de foto's die we tijdens onze activiteiten namen.
Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan.

Fototoestel

Vacatures

Werken in Regina Coeli

We hebben kandidaat medewerkers heel wat te bieden: een aangename werkomgeving, mogelijkheden tot bijscholing en inspraak op de werkvloer. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn bij ons steeds welkom !

Lees meer ...

Huiskrant

Nieuws uit ons huis

In onze huiskrant krijg je maandelijks een verslag in woord en beeld van wat voorbij is en uiteraard blikken we vooruit op wat de volgende maand op ons afkomt. Verder vullen we dit aan met tal van weetjes en een leuke quiz.

Lees meer ...

Menu

Eigen keuken

Met onze eigen keukenmedewer-
kers bieden we onze bewoners dagelijks een keuze uit twee verschillende menu’s. Verse ingrediënten, een mooie presen-
tatie, gezonde en aangepaste voeding en veel afwisseling zijn onze keurmerken.

Lees meer ...

Legaten

Legaten en Schenkingen

Wenst u een schenking te doen of overweegt u een legaat ten voordele van een sociale organisatie ?  Wist u dat u uw nalatenschap zo kan regelen dat zowel uw nabestaanden als een sociale organisatie er beter van worden ?

Lees meer ...