Visie op wonen en zorg

Izorgvisie 02n onze organisaties engageren mensen zich om zorg te dragen voor andere mensen.
In eerste instantie komen mensen bij ons wonen en hopen ze nog een zeker niveau van welzijn en geluk te mogen ervaren, hoewel ze meestal in een situatie van zorgbehoefte en afhankelijkheid bij ons komen aankloppen.

Als we op zoek gaan naar een goede opvang en begeleiding moeten we dan ook de vraag durven stellen: “Wat maakt mensen gelukkig?” De antwoorden variëren van bewoner tot bewoner, maar volgende accenten komen steeds weer:

  • Contacten met familie en vrienden blijven belangrijk,
  • Een veilige en warme thuis met mensen die zich met je verbonden weten,
  • Zelfbeschikkingsrecht en autonomie,
  • Privacy,
  • Huiselijkheid,
  • Voldoende en gepaste hulp.

zorgvisie 01Als we het verder over zorg hebben, is het belangrijk te omschrijven wat we onder zorg verstaan. We verstaan hieronder alle handelingen en benaderingen die kunnen bijdragen tot een zo hoog mogelijk niveau van welzijn en geluk van de persoon die op ons beroep doet.

Als organisatie wensen we voldoende aandacht te besteden aan het bieden van dagelijkse ‘excellente zorg’ en willen we reflecteren over de haalbaarheid van deze zorg voor de medewerkers en de betaalbaarheid voor de residenten.

Onze zorgvisie onderscheidt drie luiken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een zorgtechnisch luik, een relationeel luik en een zingevend luik. Op deze manier willen we onze goede en menslievende zorg verder uitbouwen op een professionele wijze: deskundige zorg met een groot hart. We willen dit doen met een team van zorgverleners die doordrongen zijn van deze visie, voor elkaar zorgen en elkaar ondersteunen.
We willen dit doen binnen de grenzen van onze eigen mogelijkheden en beperkingen en binnen de financiële marges die de overheid ons oplegt.

Voor het management ligt de grootste opdracht erin om dit alles te faciliteren en te ondersteunen. Enkel als we hierin investeren kunnen we een zorgverlening aanbieden die een professioneel antwoord biedt op de gestelde zorgvraag.

Lees verder :

Nieuws

HEET VAN DE NAALD

Woonzorgnetwerk Spirit is een feit!
Voor meer details, klik hier.

logo spirit final 2

 

kunst in huis

Iedereen van harte welkom om op ontdekking te gaan in en om het huis!

Partners in zorg

Kunstwerk Axel Fabry

Regina Coeli engageert zich op een actieve manier in verschil-
lende samenwerkingsverbanden.

Maandactiviteiten

 

zorgaanzet logo

Zorg aan zet! Ook jou mening telt!

 

VolgOnsOpFacebook

 

 

 

Op onze facebookpagina kunnen jullie al onze laatste nieuwtjes volgen.

Activiteiten, foto's, nieuws... Volg ons om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Regina Coeli.

 

 

Fotoboek

Geniet mee van de foto's die we tijdens onze activiteiten namen.
Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan.

Fototoestel

Vacatures

Werken in Regina Coeli

We hebben kandidaat medewerkers heel wat te bieden: een aangename werkomgeving, mogelijkheden tot bijscholing en inspraak op de werkvloer. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn bij ons steeds welkom !

Lees meer ...

Huiskrant

Nieuws uit ons huis

In onze huiskrant krijg je maandelijks een verslag in woord en beeld van wat voorbij is en uiteraard blikken we vooruit op wat de volgende maand op ons afkomt. Verder vullen we dit aan met tal van weetjes en een leuke quiz.

Lees meer ...

Menu

Eigen keuken

Met onze eigen keukenmedewer-
kers bieden we onze bewoners dagelijks een keuze uit twee verschillende menu’s. Verse ingrediënten, een mooie presen-
tatie, gezonde en aangepaste voeding en veel afwisseling zijn onze keurmerken.

Lees meer ...

Legaten

Legaten en Schenkingen

Wenst u een schenking te doen of overweegt u een legaat ten voordele van een sociale organisatie ?  Wist u dat u uw nalatenschap zo kan regelen dat zowel uw nabestaanden als een sociale organisatie er beter van worden ?

Lees meer ...