Samenwerkingsverband Triangel

Het “Samenwerkingsverband Triangel” werd opgericht in april 2002 tussen zeven woon- en zorgcentra uit West-Vlaanderen. Deze zeven voorzieningen zijn:


Al deze voorzieningen hebben gemeen dat ze als het ware niet spontaan tot een groter geheel konden worden gerekend via hun congregationele stichters. De keuze om te gaan samenwerken werd toen gemotiveerd vanuit vaststellingen die tot op vandaag gelden: de toenemende complexiteit van het besturen en het beleid, de schaarste van de middelen en de algemene tendens tot schaalvergroting, waarop wij meenden te moeten anticiperen. In 2002 kreeg het samenwerkingsinitiatief de naam ‘Triangel'.

Reeds geruime tijd delen niet enkel de directeurs, maar ook andere leidinggevenden hun expertise om op die manier voor hun eigen voorziening meerwaarde te creëren.

In 2006 evalueerden we de werking van ons samenwerkingsverband grondig en kwamen we tot volgende doelstelling: “Triangel wil door samenwerking en specialisatie een ondersteuning bieden aan de leden in een steeds complexer wordende omgeving, om een menswaardige, innoverende en deskundige zorgverlening uit te bouwen met bezielde en gemotiveerde medewerkers.”
In dit verband werd in mei 2009 de ‘Triangel Netwerk Ouderenzorg.vzw’ als dienstverlenende vzw opgericht. De werking binnen ons samenwerkingsverband werd projectmatig uitgebouwd.

Binnen het kader van deze vzw hebben we een financieel-economisch adviseur aangeworven, als eerste gemeenschappelijk medewerker. We blijven verder zoeken hoe we nauwer en meer structureel kunnen samenwerken om de gezochte meerwaarde te kunnen realiseren.


www.ouderenzorg-triangel.be

Nieuws

HEET VAN DE NAALD

Woonzorgnetwerk Spirit is een feit!
Voor meer details, klik hier.

logo spirit final 2

 

kunst in huis

Iedereen van harte welkom om op ontdekking te gaan in en om het huis!

Partners in zorg

Kunstwerk Axel Fabry

Regina Coeli engageert zich op een actieve manier in verschil-
lende samenwerkingsverbanden.

Maandactiviteiten

 

zorgaanzet logo

Zorg aan zet! Ook jou mening telt!

 

VolgOnsOpFacebook

 

 

 

Op onze facebookpagina kunnen jullie al onze laatste nieuwtjes volgen.

Activiteiten, foto's, nieuws... Volg ons om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Regina Coeli.

 

 

Fotoboek

Geniet mee van de foto's die we tijdens onze activiteiten namen.
Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan.

Fototoestel

Vacatures

Werken in Regina Coeli

We hebben kandidaat medewerkers heel wat te bieden: een aangename werkomgeving, mogelijkheden tot bijscholing en inspraak op de werkvloer. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn bij ons steeds welkom !

Lees meer ...

Huiskrant

Nieuws uit ons huis

In onze huiskrant krijg je maandelijks een verslag in woord en beeld van wat voorbij is en uiteraard blikken we vooruit op wat de volgende maand op ons afkomt. Verder vullen we dit aan met tal van weetjes en een leuke quiz.

Lees meer ...

Menu

Eigen keuken

Met onze eigen keukenmedewer-
kers bieden we onze bewoners dagelijks een keuze uit twee verschillende menu’s. Verse ingrediënten, een mooie presen-
tatie, gezonde en aangepaste voeding en veel afwisseling zijn onze keurmerken.

Lees meer ...

Legaten

Legaten en Schenkingen

Wenst u een schenking te doen of overweegt u een legaat ten voordele van een sociale organisatie ?  Wist u dat u uw nalatenschap zo kan regelen dat zowel uw nabestaanden als een sociale organisatie er beter van worden ?

Lees meer ...