Zorgnet-Icuro

‘Woonzorgcentrum Regina Coeli vzw’ is lid van Zorgnet Icuro.
Zorgnet Icuro is hét netwerk in gezondheids- en ouderenzorg waarin meer dan 500 private social-profit initiatieven in synergie samenwerken. Zorgnet Icuro is een forum waar in dialoog met alle geledingen, over de verschillende sectoren heen, méérwaarde gecreëerd wordt voor de patiënten, cliënten en bewoners. Elk jaar opnieuw staan meer dan 80.000 medewerkers in voor een kwalitatieve zorg in Vlaanderen. Door deze bundeling van krachten kan Zorgnet Icuro optreden als de grootste representatieve organisatie in de Vlaamse gezondheidszorg.


Het hoofddoel van Zorgnet Icuro is de realisatie en de uitbouw van kwalitatieve zorg, die toegankelijk en betaalbaar is voor elke patiënt en bewoner. Conform de opdrachtsverklaring hecht Zorgnet Icuro een bijzonder belang aan waardengedreven ondernemen dat, ook vandaag, de leden tot ethische en soms radicale keuzes aanzet. Zorgnet Icuro staat open voor een ruime samenwerking met diverse maatschappelijke geledingen en instellingen.

www.zorgneticuro.be

Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen staat als organisatie voor de verdere uitbouw van palliatieve zorg in de regio. Ze beschikken hiervoor over verschillende werkvormen: een dienst palliatieve zorg thuis, een palliatieve zorgeenheid en aandacht voor de verdere uitbouw van palliatieve zorg in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra.

Binnen ons woonzorgcentrum overlijden jaarlijks ongeveer een vierde van onze bewoners. Het spreekt voor zich dat we in dit kader veel aandacht schenken aan palliatieve zorgverlening. Naast onze interne werking hebben we een samenwerkingsverband met het plaatselijk palliatief netwerk.

Indien nodig kunnen we beroep doen op de dienst 'palliatieve zorg thuis' van het netwerk.
Vanuit het netwerk worden eveneens intervisiemomenten georganiseerd om de palliatieve werking in woonzorgcentra te ondersteunen en verder uit te bouwen.

www.pzwvl.be

AZ Sint-Lucas

Ons woonzorgcentrum heeft een functionele binding met het ziekenhuis AZ Sint-Lucas te Brugge. We werken vooral samen op vlak van hun externe liaison voor de geriatrie en trachten de wederzijdse opnames en verblijven van hun patiënten en onze bewoners zo vlot, efficiënt en humaan mogelijk te laten verlopen.

www.stlucas.be

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Vanuit de Vlaamse Regering is een initiatief opgestart waarbij Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg middelen ter beschikking kregen om een outreach project op te zetten naar de woonzorgcentra.

Als woonzorgcentrum hebben we zelf het initiatief genomen om in de Brugse regio alle partijen rond de tafel te brengen om van deze opportuniteit gebruik te maken. Met een aantal pilootvoorzieningen is dit project in 2009 opgestart.
Het is de bedoeling dat een psycholoog vanuit het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, op een gestructureerde manier en afgestemd op de specifieke organisatie van elk woon- en zorgcentrum, de teams ondersteunt in de begeleiding en opvang van senioren met psychogeriatrische problemen. Waar nodig en gewenst kan, in samenspraak met de bewoner en de huisarts, een psychiater worden ingeroepen voor een consultatie.
Het project werd na een eerste werkingsjaar positief geëvalueerd en verder veralgemeend voor alle woonzorgcentra uit de regio die wensen in te stappen.

www.cgg.be

Nieuws

HEET VAN DE NAALD

Woonzorgnetwerk Spirit is een feit!
Voor meer details, klik hier.

logo spirit final 2

 

kunst in huis

Iedereen van harte welkom om op ontdekking te gaan in en om het huis!

Partners in zorg

Kunstwerk Axel Fabry

Regina Coeli engageert zich op een actieve manier in verschil-
lende samenwerkingsverbanden.

Maandactiviteiten

 

zorgaanzet logo

Zorg aan zet! Ook jou mening telt!

 

VolgOnsOpFacebook

 

 

 

Op onze facebookpagina kunnen jullie al onze laatste nieuwtjes volgen.

Activiteiten, foto's, nieuws... Volg ons om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Regina Coeli.

 

 

Fotoboek

Geniet mee van de foto's die we tijdens onze activiteiten namen.
Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan.

Fototoestel

Vacatures

Werken in Regina Coeli

We hebben kandidaat medewerkers heel wat te bieden: een aangename werkomgeving, mogelijkheden tot bijscholing en inspraak op de werkvloer. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn bij ons steeds welkom !

Lees meer ...

Huiskrant

Nieuws uit ons huis

In onze huiskrant krijg je maandelijks een verslag in woord en beeld van wat voorbij is en uiteraard blikken we vooruit op wat de volgende maand op ons afkomt. Verder vullen we dit aan met tal van weetjes en een leuke quiz.

Lees meer ...

Menu

Eigen keuken

Met onze eigen keukenmedewer-
kers bieden we onze bewoners dagelijks een keuze uit twee verschillende menu’s. Verse ingrediënten, een mooie presen-
tatie, gezonde en aangepaste voeding en veel afwisseling zijn onze keurmerken.

Lees meer ...

Legaten

Legaten en Schenkingen

Wenst u een schenking te doen of overweegt u een legaat ten voordele van een sociale organisatie ?  Wist u dat u uw nalatenschap zo kan regelen dat zowel uw nabestaanden als een sociale organisatie er beter van worden ?

Lees meer ...