Toekomstplannen

Het samenwerkingsverband Triangel willen we in de toekomst verder uitbouwen. Door een doorgedreven samenwerking en specialisatie wil Triangel een ondersteuning bieden aan zijn aangesloten leden, in een steeds complexer wordende omgeving, met als doel een menswaardige, innoverende en deskundige zorgverlening uit te bouwen met bezielde en gemotiveerde medewerkers. De verdere uitbouw van de pas opgerichte dienstverlenende vzw ‘Triangel Netwerk Ouderenzorg’ kan ons bij deze opdracht ondersteunen.

Conform de meest recente wetgeving willen we ons woonzorgcentrum uitbouwen als een zorgbaken voor de onmiddellijke omgeving. Van hieruit willen we de zorgverlening in de onmiddellijke omgeving coördineren, in samenwerking met de andere zorgpartners.

De laatste jaren is er op het vlak van wetenschappelijke literatuur over de residentiële ouderenzorg een transitie merkbaar van aanbodgestuurde zorg, over vraaggestuurde zorg naar onderhandelde relationele zorg.
De zorgrelatie wordt uitgebreid onderzocht en de vroegere ‘Caritas-gedachte’ krijgt een eigentijdse wetenschappelijk onderbouwde invulling.
Dit betekent een andere visie op zorg verlenen, zorgorganisatie en het ondersteunen van de relatie zorgvrager-zorgverlener. Als woonzorgcentrum willen we onze werking aanpassen aan deze gewijzigde visie.

toekomst01Op ons domein is slechts beperkt ruimte om een residentieel aanbod verder uit te bouwen. De Raad van Bestuur kiest er voor om vooral de zware zorgfunctie plaatselijk uit te bouwen. We plannen een uitbreiding met maximaal 40 woongelegenheden.
We kiezen voor de uitbouw van ons woonzorgcentrum voor kleinschalig genormaliseerde woonvormen voor mensen met dementie.

Als we een antwoord willen blijven bieden op een toenemende zorgvraag, zullen we andere zorgvormen moeten ontwikkelen.
Meer van hetzelfde is onvoldoende en niet betaalbaar. Binnen het programmatorisch kader is er weinig ruimte.
Andere zorgvormen zullen op een creatieve wijze moeten ontwikkeld worden samen met externe partners. We moeten onze expertise ter beschikking stellen van andere partners met als doel mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Nieuws

HEET VAN DE NAALD

Woonzorgnetwerk Spirit is een feit!
Voor meer details, klik hier.

logo spirit final 2

 

kunst in huis

Iedereen van harte welkom om op ontdekking te gaan in en om het huis!

Partners in zorg

Kunstwerk Axel Fabry

Regina Coeli engageert zich op een actieve manier in verschil-
lende samenwerkingsverbanden.

Maandactiviteiten

 

zorgaanzet logo

Zorg aan zet! Ook jou mening telt!

 

VolgOnsOpFacebook

 

 

 

Op onze facebookpagina kunnen jullie al onze laatste nieuwtjes volgen.

Activiteiten, foto's, nieuws... Volg ons om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Regina Coeli.

 

 

Fotoboek

Geniet mee van de foto's die we tijdens onze activiteiten namen.
Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan.

Fototoestel

Vacatures

Werken in Regina Coeli

We hebben kandidaat medewerkers heel wat te bieden: een aangename werkomgeving, mogelijkheden tot bijscholing en inspraak op de werkvloer. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn bij ons steeds welkom !

Lees meer ...

Huiskrant

Nieuws uit ons huis

In onze huiskrant krijg je maandelijks een verslag in woord en beeld van wat voorbij is en uiteraard blikken we vooruit op wat de volgende maand op ons afkomt. Verder vullen we dit aan met tal van weetjes en een leuke quiz.

Lees meer ...

Menu

Eigen keuken

Met onze eigen keukenmedewer-
kers bieden we onze bewoners dagelijks een keuze uit twee verschillende menu’s. Verse ingrediënten, een mooie presen-
tatie, gezonde en aangepaste voeding en veel afwisseling zijn onze keurmerken.

Lees meer ...

Legaten

Legaten en Schenkingen

Wenst u een schenking te doen of overweegt u een legaat ten voordele van een sociale organisatie ?  Wist u dat u uw nalatenschap zo kan regelen dat zowel uw nabestaanden als een sociale organisatie er beter van worden ?

Lees meer ...