Historiek

In 1963 openden de Zusters van de Heilige Vincentius een rusthuis voor priesters en valide bejaarden: Regina Coeli. De eerste dertig jaren van zijn bestaan richtte het rusthuis zich vooral naar valide bejaarden. Werd men tijdens het verblijf in het rusthuis zorgafhankelijk, dan kon men wel in het rusthuis blijven wonen.

In 1992 besloot de congregatie om een vzw op te richten: Regina Coeli Rusthuis. Deze vereniging beschikt over het patrimonium en beheert het rusthuis. De pas opgerichte vzw wenste zich vooral te richten naar zorgafhankelijke senioren.

Historiek02De Raad van Bestuur startte in september 1998 met de bouw van 23 serviceflats. Daar kunnen senioren, die nog zelfstandig kunnen wonen, een beschermde omgeving vinden met dienstverlening. Op 1 december 1999 werden de gebouwen officieel in gebruik genomen.

Een gevolg van de keuze voor zorgafhankelijke senioren was dat een herconditionering van de gebouwen zich opdrong. De infrastructuur moest aangepast worden aan het gewijzigde doelpubliek en de hedendaagse eisen van comfort en technologie. Deze werken duurden tot eind 2007. Samen met de herconditionering hebben we in het voorjaar 2007 ons Centrum voor Kortverblijf opgestart met drie verblijfseenheden.

Historiek03Voor senioren met dementie hadden we aanvankelijk geen aangepaste opvang binnen de bestaande gebouwen. In februari 2005 opende een kleinschalige genormaliseerde woonvorm voor senioren met dementie zijn deuren.

Gezien de activiteiten van de vzw steeds meer verscheiden werden, is de naam ‘Regina Coeli Rusthuis’ een aantal jaren geleden gewijzigd in ‘Regina Coeli. Woon- en zorgcentrum voor senioren vzw’.

Meer recent wensten we onze werking te versterken via het aangaan van netwerken met andere woon- en zorgcentra. Dit resulteerde begin 2009 in de oprichting van een ondersteunende dienstverlenende vzw met name “Triangel Netwerk Ouderenzorg”.

In 2010 hebben we, na selectie en met de steun van het RIZIV, met partners uit de regio, een integraal zorgaanbod kunnen ontwikkelen voor mensen met jongdementie. Dit project werd in 2015 aangevuld met een residentiële opvang voor 15 mensen met jongdementie in een kleinschalige genormaliseerde woonvorm.

Nieuws

HEET VAN DE NAALD

Woonzorgnetwerk Spirit is een feit!
Voor meer details, klik hier.

logo spirit final 2

 

kunst in huis

Iedereen van harte welkom om op ontdekking te gaan in en om het huis!

Partners in zorg

Kunstwerk Axel Fabry

Regina Coeli engageert zich op een actieve manier in verschil-
lende samenwerkingsverbanden.

Maandactiviteiten

 

zorgaanzet logo

Zorg aan zet! Ook jou mening telt!

 

VolgOnsOpFacebook

 

 

 

Op onze facebookpagina kunnen jullie al onze laatste nieuwtjes volgen.

Activiteiten, foto's, nieuws... Volg ons om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Regina Coeli.

 

 

Fotoboek

Geniet mee van de foto's die we tijdens onze activiteiten namen.
Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan.

Fototoestel

Vacatures

Werken in Regina Coeli

We hebben kandidaat medewerkers heel wat te bieden: een aangename werkomgeving, mogelijkheden tot bijscholing en inspraak op de werkvloer. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn bij ons steeds welkom !

Lees meer ...

Huiskrant

Nieuws uit ons huis

In onze huiskrant krijg je maandelijks een verslag in woord en beeld van wat voorbij is en uiteraard blikken we vooruit op wat de volgende maand op ons afkomt. Verder vullen we dit aan met tal van weetjes en een leuke quiz.

Lees meer ...

Menu

Eigen keuken

Met onze eigen keukenmedewer-
kers bieden we onze bewoners dagelijks een keuze uit twee verschillende menu’s. Verse ingrediënten, een mooie presen-
tatie, gezonde en aangepaste voeding en veel afwisseling zijn onze keurmerken.

Lees meer ...

Legaten

Legaten en Schenkingen

Wenst u een schenking te doen of overweegt u een legaat ten voordele van een sociale organisatie ?  Wist u dat u uw nalatenschap zo kan regelen dat zowel uw nabestaanden als een sociale organisatie er beter van worden ?

Lees meer ...