Palliatief Dagcentrum Heidehuis

In Vlaanderen zijn vijf palliatieve dagcentra erkend door de Vlaamse Gemeenschap. In onze regio is dit het dagcentrum Heidehuis van de vzw Heidehuis, Fazantendreef 11, 8200 Sint-Andries Brugge, een initiatief van het netwerk palliatieve zorg Noord-West Vlaanderen.

Een dagcentrum voor palliatieve zorg biedt overdag opvang en verzorging aan palliatieve personen.
Het dagcentrum maakt het voor mensen met een levensbedreigende aandoening mogelijk om langer thuis te blijven.
heidehuis
Een opname in een woonzorgcentrum of een ziekenhuis wordt vermeden door het aanbieden van aangepaste activiteiten en sociale contacten waardoor de autonomie en het psychologisch welbevinden van de persoon verhoogd en de mantelzorg ondersteund wordt.

De dagcentra werden tijdelijk erkend, maar kregen slechts beperkte projectsubsidie van de Vlaamse overheid. Deze subsidiëring is echter onvoldoende om de dagelijkse werking te financieren en was niet structureel ingebed (het moest jaar na jaar opnieuw beslist worden).

Na jarenlang op deze wijze gewerkt te hebben is uiteindelijk een definitieve en structurele erkenning en financiering in zicht. Deze erkenning en financiering moet echter aangevraagd worden door een erkend woonzorgcentrum.

In een samenwerkingsprotocol dat eind 2012 is ondertekend, is overeen gekomen dat het Woonzorgcentrum Regina Coeli vzw de erkenning officieel zal aanvragen, maar de dagelijkse werking maximaal zal overlaten aan het Heidehuis.
Het palliatief dagcentrum blijft op die manier een initiatief van de vzw Heidehuis onder erkenning van het Woonzorgcentrum Regina Coeli vzw.

Heidehuis vzw
  

Nieuws

HEET VAN DE NAALD

Woonzorgnetwerk Spirit is een feit!
Voor meer details, klik hier.

logo spirit final 2

 

kunst in huis

Iedereen van harte welkom om op ontdekking te gaan in en om het huis!

Partners in zorg

Kunstwerk Axel Fabry

Regina Coeli engageert zich op een actieve manier in verschil-
lende samenwerkingsverbanden.

Maandactiviteiten

 

zorgaanzet logo

Zorg aan zet! Ook jou mening telt!

 

VolgOnsOpFacebook

 

 

 

Op onze facebookpagina kunnen jullie al onze laatste nieuwtjes volgen.

Activiteiten, foto's, nieuws... Volg ons om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Regina Coeli.

 

 

Fotoboek

Geniet mee van de foto's die we tijdens onze activiteiten namen.
Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan.

Fototoestel

Vacatures

Werken in Regina Coeli

We hebben kandidaat medewerkers heel wat te bieden: een aangename werkomgeving, mogelijkheden tot bijscholing en inspraak op de werkvloer. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn bij ons steeds welkom !

Lees meer ...

Huiskrant

Nieuws uit ons huis

In onze huiskrant krijg je maandelijks een verslag in woord en beeld van wat voorbij is en uiteraard blikken we vooruit op wat de volgende maand op ons afkomt. Verder vullen we dit aan met tal van weetjes en een leuke quiz.

Lees meer ...

Menu

Eigen keuken

Met onze eigen keukenmedewer-
kers bieden we onze bewoners dagelijks een keuze uit twee verschillende menu’s. Verse ingrediënten, een mooie presen-
tatie, gezonde en aangepaste voeding en veel afwisseling zijn onze keurmerken.

Lees meer ...

Legaten

Legaten en Schenkingen

Wenst u een schenking te doen of overweegt u een legaat ten voordele van een sociale organisatie ?  Wist u dat u uw nalatenschap zo kan regelen dat zowel uw nabestaanden als een sociale organisatie er beter van worden ?

Lees meer ...