Project Jongdementie

Ons project stelt een integraal zorgaanbod voor, met als doelgroep mensen met dementie op jonge leeftijd voor de zorgregio Brugge. Dit zijn mensen waar de dementie begint vóór de leeftijd van 65 jaar (Janssens, 2007).
Doelstelling is om een integraal zorgaanbod te creëren voor deze doelgroep, gaande van sensibilisatie rond de problematiek, het kenbaar maken van het aanbod, over vroegdetectie, diagnose en medische opvolging, tot het aanbieden van een scala van begeleidingsvormen. We denken hierbij aan thuisbegeleiding, praatgroepen en een gespecialiseerde vorm van dagopvang.
De uiteindelijke finaliteit is om mensen met jongdementie langer in hun vertrouwde milieu te blijven opvangen door hen en hun mantelzorgers maximaal te ondersteunen en te begeleiden om een residentiële opvang zo lang mogelijk uit te stellen.
Rozemarijn 01

Hiervoor is een samenwerking opgezet met de volgende partners:

Een eerste partner is het SEL. Hun opdracht is vooral een platform te bieden om het integrale zorgaanbod kenbaar te maken en bij het eventueel ontwikkelen en begeleiden van zorgplannen voor de doelgroep, rekening te houden met het pas ontwikkelde aanbod.

De opdracht van de dienst thuisverpleging CURA situeert zich op twee niveau’s. Een eerste niveau is het niveau van vroegdetectie. Deze diensten worden soms ingeschakeld op een moment dat er functioneel zaken beginnen mis te lopen zonder dat er reeds duidelijke oorzakelijke factoren vastgelegd zijn. Mits de nodige vooropleiding kunnen zij een zeer belangrijke rol vervullen in de vroegdetectie van dementie op jonge leeftijd.
Een tweede niveau waarop deze diensten zich kunnen inschakelen in het integraal zorgaanbod is na de diagnosestelling, op het moment van de uitbouw van een gepaste hulpverlening. Hiertoe zal aan deze groep van hulpverleners een specifieke bijscholing geboden worden.

De geheugenklinieken van het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas staan in eerste fase in voor een correcte diagnosestelling. In een verdere fase van de zorgketen staan zij in voor de medische begeleiding, behandeling en ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving, steeds in nauwe samenwerking met de huisartsen.

De thuisbegeleidingsdienst van het expertisecentrum voor dementie Foton staat in eerste instantie in voor de gespecialiseerde ondersteuning van de zorgvragers en hun verwanten. Dit kan gebeuren ten huize van of ambulant in de lokalen van het expertisecentrum.
Een tweede rol is die van expert ten aanzien van andere hulpverleners, waarin ze volgende taken opnemen: informeren, begeleiden en coördineren.

Tenslotte is er het Woonzorgcentrum Regina Coeli, dat een genormaliseerd kleinschalig dagverzorgingscentrum (DVC) heeft ontwikkeld voor deze doelgroep. Zij staat in voor de uitbouw van het DVC en de coördinatie van de zorgketen, in nauw overleg met alle partners en deelnemers.

Nieuws

HEET VAN DE NAALD

Woonzorgnetwerk Spirit is een feit!
Voor meer details, klik hier.

logo spirit final 2

 

kunst in huis

Iedereen van harte welkom om op ontdekking te gaan in en om het huis!

Partners in zorg

Kunstwerk Axel Fabry

Regina Coeli engageert zich op een actieve manier in verschil-
lende samenwerkingsverbanden.

Maandactiviteiten

 

zorgaanzet logo

Zorg aan zet! Ook jou mening telt!

 

VolgOnsOpFacebook

 

 

 

Op onze facebookpagina kunnen jullie al onze laatste nieuwtjes volgen.

Activiteiten, foto's, nieuws... Volg ons om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Regina Coeli.

 

 

Fotoboek

Geniet mee van de foto's die we tijdens onze activiteiten namen.
Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan.

Fototoestel

Vacatures

Werken in Regina Coeli

We hebben kandidaat medewerkers heel wat te bieden: een aangename werkomgeving, mogelijkheden tot bijscholing en inspraak op de werkvloer. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn bij ons steeds welkom !

Lees meer ...

Huiskrant

Nieuws uit ons huis

In onze huiskrant krijg je maandelijks een verslag in woord en beeld van wat voorbij is en uiteraard blikken we vooruit op wat de volgende maand op ons afkomt. Verder vullen we dit aan met tal van weetjes en een leuke quiz.

Lees meer ...

Menu

Eigen keuken

Met onze eigen keukenmedewer-
kers bieden we onze bewoners dagelijks een keuze uit twee verschillende menu’s. Verse ingrediënten, een mooie presen-
tatie, gezonde en aangepaste voeding en veel afwisseling zijn onze keurmerken.

Lees meer ...

Legaten

Legaten en Schenkingen

Wenst u een schenking te doen of overweegt u een legaat ten voordele van een sociale organisatie ?  Wist u dat u uw nalatenschap zo kan regelen dat zowel uw nabestaanden als een sociale organisatie er beter van worden ?

Lees meer ...