Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging

Belevingsgerichte zorg op zorgafdelingen met livingwerking
Er zijn twee zorgafdelingen, De Lavendel en De Orchidee, waar zestigplussers met een zekere graad van zorgafhankelijkheid individueel wonen.

verpleging 01In de eerste plaats komen mensen bij ons wonen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat zij zich zo goed mogelijk thuis kunnen voelen. Wij bieden comfortabele vernieuwde kamers of appartementen aan die de bewoner met eigen meubels kan inrichten.
Per afdeling is er een huiselijk ingerichte living met keukenhoek waar de bewoner, indien gewenst, de maaltijd kan nemen samen met andere bewoners. Door kleine activiteiten of gewoon maar aanwezigheid willen we, met de hulp van vrijwilligers, een gezellige leefruimte creëren.
De bewoner kan vrij deelnemen aan een waaier van activiteiten die door het animatieteam wordt aangeboden.

Naast deze woonfunctie bieden wij ook alle nodige zorgen en diensten aan, gaande van lichamelijke verzorging, tot begeleiding en ondersteuning waar nodig en gewenst.

Bij opname bespreken we samen met de bewoner en zijn/haar familie welke hulp er nodig is. In overleg met de bewoner wordt een zorgplan uitgewerkt dat het best aansluit bij zijn/haar behoeften en wensen. Binnen deze zorg op maat staat comfort centraal.

In het omgaan met onze bewoners vinden wij het essentieel om belevingsgericht te werken. Dit wil zeggen dat wij zorg verlenen vanuit de beleving van de bewoner. We proberen ons in te leven in wat de bewoner voelt, wil, verlangt of nodig heeft en van daaruit bieden we onze zorg aan.

Familie en vrienden staan centraal in het leven van onze bewoners. Wij willen hen dan ook maximaal betrekken bij het woon- en zorggebeuren in ons huis. Dit gebeurt onder andere via de familiebijeenkomsten die jaarlijks per afdeling worden georganiseerd. Maar de familie kan ook altijd met vragen of opmerkingen terecht bij het verzorgend team of de afdelingsverantwoordelijke. Op belangrijke levensmomenten vinden wij de mening van de familie heel belangrijk en gaan wij in gesprek.

Bij een naderend levenseinde kan de bewoner in het woonzorgcentrum blijven wonen. Heel ons personeelsteam kan de senior, in samenspraak met zijn familie en vrienden, bijstaan in deze laatste levensfase.

Met onze zorgafdelingen kunt u via mail contact opnemen.
Klik hier voor "De Lavendel"
Klik hier voor "De Orchidee"


Kleinschalige genormaliseerde woonvorm voor senioren met dementie: De Maretak

In "De Maretak" wonen 15 mensen met dementie samen. De medewerkers verpleging en verzorging creëren er een “thuis” die zoveel mogelijk aansluit bij een “normale” woning. In ons huis is er voor elke bewoner een eigen slaapkamer die de bewoner naar eigen smaak kan inrichten. Daarnaast is er een gezellige ruime living die bestaat uit een eethoek met open keuken en twee zitruimtes waar bewoners en medewerkers gezellig samen kunnen zitten om televisie te kijken, de krant te lezen, een babbeltje te slaan of wat te rusten.
verpleging 02Het begrip “normalisatie” houdt in dat de zorg geënt wordt op het normale dagelijkse leven. In de benadering van de bewoners worden de mogelijkheden gevalideerd, er wordt gekeken wat hij of zij nog kan. Het levensverhaal gaat hier verder, ook al werd de diagnose “dementie” gesteld.

Bij opname wordt samen met de bewoner en zijn/haar familie de visie van het project besproken en wordt het getoetst aan hun visie en verwachtingen. De zorg die geboden wordt, gaat in op de individuele noden, gewoonten en behoeften van de bewoner en de familie.

Er worden geen “therapeutische” sessies voorzien. De normale huishoudelijke en familiale activiteiten zorgen voor structuur en geven mensen de nodige energie om verder aan het leven deel te nemen. Wie dit kan, helpt mee met de dagelijkse huishoudelijke activiteiten, zoals aardappelen schillen, groenten snijden, de tafels dekken en afruimen, stof afnemen, enz. De medewerkers zorgen hierbij voor een permanente coaching en ondersteuning. Familie en bezoekers zijn altijd welkom en kunnen, net zoals ze bij hun familielid thuis op bezoek zouden komen, een tas koffie drinken, of een handje meehelpen in het huishouden.

De bewoner kan in "De Maretak" blijven wonen tot hij/zij sterft. Bij het naderend levenseinde blijven de bewoner en zijn/haar familie gesteund door medebewoners en de equipe van het huis.

Met "De Maretak" kunt u via mail contact opnemen.

Kleinschalige genormaliseerde woonvorm voor jonge mensen met dementie: De Rozelaar

In "De Rozelaar" wonen 15 mensen met jongdementie samen. De medewerkers verpleging en verzorging creëren er een “thuis” die zoveel mogelijk aansluit bij een “normale” woning. In ons huis is er voor elke bewoner een eigen slaapkamer die de bewoner naar eigen smaak kan inrichten. Daarnaast is er een gezellige ruime living die bestaat uit een eethoek met open keuken waar bewoners en medewerkers samen de krant lezen, een babbeltje slaan of wat te rusten.
Het begrip “normalisatie” houdt in dat de zorg geënt wordt op het normale dagelijkse leven. In de benadering van de bewoners worden de mogelijkheden gevalideerd, er wordt gekeken wat hij of zij nog kan. Het levensverhaal gaat hier verder, ook al werd de diagnose “dementie” gesteld.

Bij opname wordt samen met de bewoner en zijn/haar familie de visie van het project besproken en wordt het getoetst aan hun visie en verwachtingen. De zorg die geboden wordt, gaat in op de individuele noden, gewoonten en behoeften van de bewoner en de familie.

Er worden geen “therapeutische” sessies voorzien. De activiteiten zijn afgestemd op deze jongere doelgroep en op de verschillende vormen van jongdementie. Huishoudelijke en familiale activiteiten zorgen voor structuur en geven mensen de nodige energie om verder aan het leven deel te nemen. Wie dit kan, helpt mee met de dagelijkse huishoudelijke activiteiten. De medewerkers zorgen hierbij voor een permanente coaching en ondersteuning. Familie en bezoekers zijn altijd welkom en kunnen, net zoals ze bij hun familielid thuis op bezoek zouden komen, een tas koffie drinken, of een handje meehelpen in het huishouden.

De bewoner kan in De Rozelaar blijven wonen tot hij/zij sterft. Bij het naderend levenseinde blijven de bewoner en zijn/haar familie gesteund door medebewoners en de equipe van het huis.

Met "De Rozelaar" kunt u via mail contact opnemen.

Dagverzorgingscentrum voor mensen met jongdementie: De Rozemarijn

In het dagverzorgingscentrum De Rozemarijn vangen we dagelijks gemiddeld vijf mensen op met jongdementie.  
De medewerkers creëren een veilige en huiselijke omgeving. Hiertoe leent een gewoon huis, in de nabijheid van het woonzorgcentrum, zich uitstekend.
We trachten er de normale zaken van het dagelijkse gezinsleven aan te bieden. We onderscheiden ons van een ‘klassiek’ dagverzorgingscentrum door de speciale afstemming op ons jonger doelpubliek. De gemiddelde leeftijd van onze bezoekers ligt onder de 65 jaar, waar dit in andere dagverzorgingscentra een eind boven de 80 jaar ligt.

verpleging 03Onze activiteiten zijn dan ook afgestemd op deze jongere doelgroep en op de verschillende vormen van dementie die zich kunnen manifesteren. Deze groep mensen is veel mobieler,  wat betekent dat we heel veel buitenhuisactiviteiten aanbieden. Wandelen, winkelen en stadsbezoeken zijn vaste activiteiten. Samen bereiden we, met wie hieraan wenst mee te helpen, een gezamenlijk warm middagmaal.
Bij een eerste contact met De Rozemarijn wordt samen met de bezoeker en mantelzorger onze manier van werken besproken en peilen we naar de verwachtingen en mogelijkheden van de bezoeker. We trachten hier maximaal op in te spelen.

We bieden geen ‘therapeutische sessies’ aan, maar trachten vanuit een aangeboden structuur in relatie te gaan met de bezoeker. We laten hen aanvoelen dat ze voor ons volop meetellen en zoeken wegen om de nog aanwezige vaardigheden en mogelijkheden zo veel mogelijk aan te spreken en waar mogelijk verder te ontplooien.

Het team wordt ondersteund door medewerkers van FOTON, het plaatselijk expertisecentrum voor dementie, met wie we in het kader van dit project nauw samenwerken.

De bezoeker kan op de diensten van De Rozemarijn beroep doen, zolang zijn/haar gezondheidstoestand dit toelaat. Indien een residentiële opname zich zou aandienen kan hij/zij van woonvoorrang genieten in De Rozelaar, onze kleinschalige genormaliseerde woonvorm voor mensen met jongdementie.

Met "De Rozemarijn" kunt u via mail contact opnemen.

Nieuws

HEET VAN DE NAALD

Woonzorgnetwerk Spirit is een feit!
Voor meer details, klik hier.

logo spirit final 2

 

kunst in huis

Iedereen van harte welkom om op ontdekking te gaan in en om het huis!

Partners in zorg

Kunstwerk Axel Fabry

Regina Coeli engageert zich op een actieve manier in verschil-
lende samenwerkingsverbanden.

Maandactiviteiten

 

zorgaanzet logo

Zorg aan zet! Ook jou mening telt!

 

VolgOnsOpFacebook

 

 

 

Op onze facebookpagina kunnen jullie al onze laatste nieuwtjes volgen.

Activiteiten, foto's, nieuws... Volg ons om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Regina Coeli.

 

 

Fotoboek

Geniet mee van de foto's die we tijdens onze activiteiten namen.
Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan.

Fototoestel

Vacatures

Werken in Regina Coeli

We hebben kandidaat medewerkers heel wat te bieden: een aangename werkomgeving, mogelijkheden tot bijscholing en inspraak op de werkvloer. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn bij ons steeds welkom !

Lees meer ...

Huiskrant

Nieuws uit ons huis

In onze huiskrant krijg je maandelijks een verslag in woord en beeld van wat voorbij is en uiteraard blikken we vooruit op wat de volgende maand op ons afkomt. Verder vullen we dit aan met tal van weetjes en een leuke quiz.

Lees meer ...

Menu

Eigen keuken

Met onze eigen keukenmedewer-
kers bieden we onze bewoners dagelijks een keuze uit twee verschillende menu’s. Verse ingrediënten, een mooie presen-
tatie, gezonde en aangepaste voeding en veel afwisseling zijn onze keurmerken.

Lees meer ...

Legaten

Legaten en Schenkingen

Wenst u een schenking te doen of overweegt u een legaat ten voordele van een sociale organisatie ?  Wist u dat u uw nalatenschap zo kan regelen dat zowel uw nabestaanden als een sociale organisatie er beter van worden ?

Lees meer ...