Kamers in rust- en verzorgingstehuis

fysiekeZorgvraag01Het woonzorgcentrum heeft 56 éénpersoonskamers. Deze worden gereserveerd voor ouderen die niet langer thuis kunnen blijven wonen omwille van een fysieke of mentale zorgbehoefte. Mensen met dementie die kunnen functioneren op een open afdeling kunnen hier ook opgenomen worden. Een éénpersoonskamer bestaat uit een kamer en een badkamer. Iedere kamer is voorzien van een alarmsysteem. De kostprijs voor een verblijf op een éénpersoonskamer is 59,73 euro per dag.

In deze prijs zijn niet inbegrepen :

 • dokterskosten
 • geneesmiddelen
 • persoonlijke was met uitzondering van het bedlinnen
 • telefoon
 • kapper
 • pedicure
 • specifieke persoonsgebonden kosten bv. hoorapparaat, bril, gebit, kledij, ...

Zorgflats in rust- en verzorgingstehuis

samenwonenden01Zorgflats zijn een woonvorm voor koppels of samenwonende ouderen die niet langer thuis kunnen blijven wonen omwille van een fysieke of mentale zorgbehoefte van één of beide ouderen. Mensen met dementie die kunnen functioneren op een open afdeling kunnen hier ook opgenomen worden. Er zijn 8 zorgflats. Elke zorgflat beschikt over een woonkamer, een keukenhoekje, een badkamer en een slaapkamer. Iedere zorgflat is voorzien van een alarmsysteem. De kostprijs voor een zorgflat is 104,76 euro per dag.

In deze prijs zijn niet inbegrepen :

 • dokterskosten
 • geneesmiddelen
 • persoonlijke was met uitzondering van het bedlinnen
 • telefoon
 • kapper
 • pedicure
 • specifieke persoonsgebonden kosten bv. hoorapparaat, bril, gebit, kledij, ...

Centrum voor Kortverblijf

TijdelijkeOpvang01Het centrum voor kortverblijf geeft een opvang aan ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen omwille van ziekte, ongeval of behoefte aan rust of vakantie van de mantelzorgers. Ook voor personen met jongdementie hebben we een kortverblijf voorbehouden. De kamer kan gereserveerd worden voor maximum 60 aaneensluitende dagen in eenzelfde woonzorgcentrum. In het totaal kan maximum 90 dagen per jaar beroep gedaan worden op een kamer kortverblijf. De mutualiteit komt voor een bepaalde periode tussen in de dagprijs. In onze voorziening zijn 3 dergelijke kamers beschikbaar, waarvan 1 kamer in "De Maretak", een kleinschalige woonvorm voor senioren met dementie en één kamer in "De Rozelaar", een kleinschalige woonvorm voor mensen met jongdementie. Elke kamer kortverblijf is bemeubeld met een bed, kleerkast, stoel, tafel, kast, TV en zetel. Iedere kamer heeft een badkamer met toilet. De kostprijs voor een verblijf in kortverblijf is 59,73 euro per dag.

In deze prijs zijn niet inbegrepen :

 • Dokterskosten
 • Geneesmiddelen
 • Persoonlijke was met uitzondering van het bedlinnen
 • Telefoon
 • Kapper
 • Pedicure
 • Specifieke persoonsgebonden kosten zoals bv. hoorapparaat, bril, gebit, kledij, ...


De website www.kortverblijven.be geeft u een overzicht van de reservaties over de hele provincie.

Maretak

maretak01Maretak is een kleinschalige genormaliseerde woonvorm waar 9 mensen met dementie kunnen wonen en van een bijzondere aangepaste zorg en opvang kunnen genieten. De zorg richt zich op wat de dementerende bewoner nog kan, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke, veilige en geborgen sfeer.

Er zijn 9 woongelegenheden waarvan 1 kamer is voorbehouden voor kortverblijf. Maretak is een huiselijk ingerichte afdeling dat bestaat uit een inkom, aangepaste sanitaire ruimtes, een ruime gemeenschappelijke ruimte met zithoek en keuken. Elke bewoner heeft er zijn eigen kamer. De kostprijs voor een verblijf in Maretak bedraagt 59,73 euro per dag.

In deze prijs zijn niet inbegrepen :

 • Dokterskosten
 • Geneesmiddelen
 • Persoonlijke was, met uitzondering van het bedlinnen
 • Telefoon
 • Kapper
 • Pedicure
 • Specifieke persoonsgebonden kosten zoals bv. hoorapparaat, bril, gebit, kledij, ...

U kunt Maretak via e-mail contacteren.

Dagcentrum Jongdementie: Rozemarijn

Rozemarijn:
dagverzorgingscentrum voor mensen met jongdementie


jongdementie01Het woonzorgcentrum Regina Coeli organiseert het kleinschalig genormaliseerd dagcentrum voor mensen met jongdementie.

Dit initiatief situeert zich binnen het project: ‘Een integraal zorgaanbod voor mensen met jongdementie in de Brugse regio’. Een initiatief van ons woonzorgcentrum in het kader van de projecten zorginnovatie van het RIZIV  (lees meer: link naar het ‘project jongdementie’ binnen ‘partners in zorg’). Onder mensen met jongdementie verstaan we personen waarbij de dementie ontstaat op een leeftijd jonger dan 65 jaar.

In het dagcentrum hebben we de ambitie om dagelijks gemiddeld vijf gebruikers met jongdementie op te vangen op weekdagen. We willen deze gebruikers een zinvolle dagbesteding en opvang aanbieden, aangepast aan hun leeftijd en problematiek.
We wensen te vertrekken vanuit ‘normale’ huiselijke activiteiten. Het begrip “normalisatie” houdt in dat de zorg geënt wordt op het normale dagelijkse leven. In de benadering van de bezoekers worden de mogelijkheden gevalideerd, en wordt gekeken naar wat hij of zij nog kan. Het levensverhaal gaat hier verder, ook al werd de diagnose “jongdementie” gesteld.

Speciale aandacht gaat uit naar de beleving van dit ingrijpende proces door de persoon met jongdementie. In nauwe samenwerking met Foton willen we ook de mantelzorgers de nodige begeleiding en ondersteuning aanbieden. De zorg die we bieden, gaat in op de individuele noden, gewoonten en behoeften van de bewoner en de familie.

Dagprijs: 25,00 euro (middagmaal inbegrepen)

Om deze zorg tot een goed einde te brengen, kunnen wij steunen op een team van bijzonder competente partners.

Wegbeschrijving    

Filmpjes:

Voor mekaar 
Dementie treft niet alleen ouderen 
Uitbreiding dagcentrum Rozemarijn
Bachelorproef Fien Pareit 2015-2016

Rozelaar

Kleinschalige genormaliseerde woonvorm voor mensen met jongdementie

In "Rozelaar" wonen 15 mensen met jongdementie samen. De medewerkers verpleging en verzorging creëren er een “thuis” die zoveel mogelijk aansluit bij een “normale” woning. In ons huis is er voor elke bewoner een eigen slaapkamer die de bewoner naar eigen smaak kan inrichten. Daarnaast is er een gezellige ruime living die bestaat uit een eethoek met open keuken waar bewoners en medewerkers samen de krant lezen, een babbeltje slaan of wat te rusten.
Het begrip “normalisatie” houdt in dat de zorg geënt wordt op het normale dagelijkse leven. In de benadering van de bewoners worden de mogelijkheden gevalideerd, er wordt gekeken wat hij of zij nog kan. Het levensverhaal gaat hier verder, ook al werd de diagnose “dementie” gesteld.

Bij opname wordt samen met de bewoner en zijn/haar familie de visie van het project besproken en wordt het getoetst aan hun visie en verwachtingen. De zorg die geboden wordt, gaat in op de individuele noden, gewoonten en behoeften van de bewoner en de familie.

Er worden geen “therapeutische” sessies voorzien. De activiteiten zijn afgestemd op deze jongere doelgroep en op de verschillende vormen van jongdementie. Huishoudelijke en familiale activiteiten zorgen voor structuur en geven mensen de nodige energie om verder aan het leven deel te nemen. Wie dit kan, helpt mee met de dagelijkse huishoudelijke activiteiten. De medewerkers zorgen hierbij voor een permanente coaching en ondersteuning. Familie en bezoekers zijn altijd welkom en kunnen, net zoals ze bij hun familielid thuis op bezoek zouden komen, een tas koffie drinken, of een handje meehelpen in het huishouden.

De bewoner kan in Rozelaar blijven wonen tot hij/zij sterft. Bij het naderend levenseinde blijven de bewoner en zijn/haar familie gesteund door medebewoners en de equipe van het huis.

De kostprijs voor een verblijf in Rozelaar bedraagt 57,13 euro per dag.

Met Rozelaar kunt u via mail contact opnemen..

Nieuws

HEET VAN DE NAALD

Woonzorgnetwerk Spirit is een feit!
Voor meer details, klik hier.

logo spirit final 2

 

kunst in huis

Iedereen van harte welkom om op ontdekking te gaan in en om het huis!

Partners in zorg

Kunstwerk Axel Fabry

Regina Coeli engageert zich op een actieve manier in verschil-
lende samenwerkingsverbanden.

Maandactiviteiten

 

zorgaanzet logo

Zorg aan zet! Ook jou mening telt!

 

VolgOnsOpFacebook

 

 

 

Op onze facebookpagina kunnen jullie al onze laatste nieuwtjes volgen.

Activiteiten, foto's, nieuws... Volg ons om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in Regina Coeli.

 

 

Fotoboek

Geniet mee van de foto's die we tijdens onze activiteiten namen.
Klik op de foto om naar het fotoboek te gaan.

Fototoestel

Vacatures

Werken in Regina Coeli

We hebben kandidaat medewerkers heel wat te bieden: een aangename werkomgeving, mogelijkheden tot bijscholing en inspraak op de werkvloer. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers zijn bij ons steeds welkom !

Lees meer ...

Huiskrant

Nieuws uit ons huis

In onze huiskrant krijg je maandelijks een verslag in woord en beeld van wat voorbij is en uiteraard blikken we vooruit op wat de volgende maand op ons afkomt. Verder vullen we dit aan met tal van weetjes en een leuke quiz.

Lees meer ...

Menu

Eigen keuken

Met onze eigen keukenmedewer-
kers bieden we onze bewoners dagelijks een keuze uit twee verschillende menu’s. Verse ingrediënten, een mooie presen-
tatie, gezonde en aangepaste voeding en veel afwisseling zijn onze keurmerken.

Lees meer ...

Legaten

Legaten en Schenkingen

Wenst u een schenking te doen of overweegt u een legaat ten voordele van een sociale organisatie ?  Wist u dat u uw nalatenschap zo kan regelen dat zowel uw nabestaanden als een sociale organisatie er beter van worden ?

Lees meer ...